Beställning av Unifaun Online
och Amesto Transport Administration

Pris

Unifaun Online Plus 300kr/mån*
Amesto Transport Administration 499kr/mån

 
Summa kostnad: 799kr/mån**
   
   
   
Konfiguration integration 5000 kr**
Antal kolli inkluderade per månad 100 st
Antal transportörer inkl. per mån.  5 st
Ytterligare kolli 2 kr/kolli  
Ytterligare transportörer 200 kr/mån/transportör   


* Är du redan befintlig Unifaun-kund gäller enbart tilläggningskostnad för Amesto Transport Administration. 
** Kräver Unifaun REST API. Se pris på unifaun.com/se. Priset gäller per juridisk person eller enskild firma.

Fakturamottagare
Företag
Organisationsnummer
Fakturareferens
Fakturaadress
Fakturaadress postnr
Fakturaadress postort
Fakturaadress land
Fakturaadress e-post
Befintlig Unifaun-kund?
Unifaun kundnr
Adminanvändare
Förnamn
Efternamn
E-post
Verifiera e-post
Mobil

Villkor för godkännande skickas från Unifaun vid beställning.